Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 28, 2022

To wyjątkowy odcinek naszego podcastu. Po pierwsze dlatego, że gościmy wyjątkową rozmówczynię - Mikę Urbaniak. Po drugie dlatego, że po raz pierwszy rozmawiamy z nie-mamą, za to o mamie. Jej mamie, Urszuli Dudziak. Pytamy, jak zmieniła się ich relacja, gdy Mika usłyszała diagnozę - choroba afektywna dwubiegunowa. Rozmawiamy też o prawie do nieposiadania dzieci, mimo społecznej presji. To ciekawa i ważna rozmowa. Zapraszamy!