Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 07, 2023

Jak ważne jest bezpieczeństwo naszej skrzynki poczty elektronicznej? Obecnie to nie tylko nasz adres do kontaktu ze znajomymi, ale i miejsce otrzymywania dokumentów urzędowych, a sam adres e-mail stał się kluczem logowania do ogromnej liczby usług, serwisów i aplikacji. W podcaście podpowiadamy, jak zadbać o to, by nasze dane i pieniądze nie wpadły w niepowołane ręce.