Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 30, 2023

Meta to nie tylko Facebook i Instagram, ale także dążenie do rozwoju internetu w stronę immersyjnych doświadczeń w postaci pełnego metawersum. W naszej rozmowie Jakub Turowski, dyrektor Meta ds. polityki publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, wyjaśnił nam, jak Meta rozwija Metaverse i jaki wpływ te działania mają już dziś, zarówno na przemysł, edukację, medycynę, ale również rozrywkę i masę innych aspektów naszego życia.