Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 14, 2023

Rozwiązania wirtualnej rzeczywistości służą nie tylko rozrywce. Polski startup Unicorn VR World to przykład tego, jak łączy się wiedzę psychologiczną, umiejętności programistyczne i narzędzia dostarczane przez firmę Meta – w postaci zestawów VR Meta Quest 2 i Meta Quest 3. Jak możemy wykorzystać VR do terapii i pomocy ludziom z całym spektrum różnorakich problemów? O tym rozmawialiśmy ze współzałożycielami Unicorn VR World, Wojciechem i Jakubem Kreft.