Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 31, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Jackiem Żakowskim, Wiesławem Władyką i Tomaszem Wołkiem.


Dec 17, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Januszem Piechocińskim, Bianką Mikołajewską i Anną Mierzyńską.


Dec 10, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Kazimierzem Marcinkiewiczem, Karoliną Bacą-Pogorzelską i Michałem Wawrykiewiczem.


Dec 03, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, Różą Thun i Kamilą Gasiuk-Pihowicz.


Nov 26, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Barbarą Labudą, Januszem Lewandowskim oraz z Bogusławem Grabowski.