Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 26, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Januszem Lewandowskim, Manuelą Gretkowską oraz Konradem Niklewiczem.


Mar 19, 2018

Tomasz Lis rozmawia z prof. Tomaszem Nałęczem, Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz oraz prof. Marcinem Matczakiem.


Mar 12, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Ryszardem Schnepfem oraz Janem Tomaszem Grossem.


Mar 05, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Ryszardem Petru, Ireneuszem Krzemińskim oraz Michałem Broniatowskim.