Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 26, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Timothym Gartonem Ashem.


Apr 23, 2018

Tomasz Lis rozmawia z dr Bogusławem Grabowskim, Joanną Muchą oraz dr Janem Grabowskim.


Apr 16, 2018

Tomasz Lis rozmawia z prof. Markiem Chmajem, Kamilą Gasiuk-Pihowicz oraz Joanną Racewicz.


Apr 09, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Michałem Kamińskim, prof. Barbarą Engelking oraz Barbarą Nowacką.