Preview Mode Links will not work in preview mode

May 28, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Ryszardem Petru, Zbigniewem Mikołejką oraz Jerzym Górskim.


May 21, 2018

Tomasz Lis rozmawia z prof. Magdaleną Środą, Bogdanem Borusewiczem oraz Andrzejem Saramonowiczem.


May 14, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Kazimierzem Marcinkiewiczem, Jackiem Dubois oraz prof. Romanem Kuźniarem.


May 07, 2018

Tomasz Lis rozmawia z prof. Tomaszem Nałęczem, Bartoszem Arłukowiczem oraz Piotrem Pytlakowskim.