Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 25, 2018

Tomasz Lis rozmawia z prof. Marcinem Matczakiem, prof. Aleksandrem Smolarem oraz Tomaszem Zimochem.


Jun 18, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Włodzimierzem Cimoszewiczem oraz Leszkiem Balcerowiczem.


Jun 11, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Romanem Giertychem, prof. Andrzejem Friszke oraz Michałem Polem.


Jun 04, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Januszem Lewandowskim, o. Pawłem Gużyńskim oraz Joanną Szczepkowską.