Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 24, 2018

Tomasz Lis rozmawia z prof. Romanem Kuźniarem, prof. Markiem Chmajem, dr Bogusławem Grabowskim.


Sep 17, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Aleksandrem Smolarem, Markiem Siwcem i Agnieszką Holland. 


Sep 10, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Barbarą Nowacką, Bartoszem Arłukowiczem, prof. Leszkiem Balcerowiczem.


Sep 03, 2018

Tomasz Lis rozmawia z prof. Andrzejem Rzeplińskim, Arturem Nowakiem i Michałem Kamińskim.