Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 29, 2018

Tomasz Lis rozmawia z prof. Leszkiem Balcerowiczem, prof. Radosławem Markowskim oraz Krzysztofem Płomińskim.


Oct 22, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Aleksandrem Kwaśniewskim, Joanną Muchą, prof. Jerzym Stępniem.


Oct 15, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Kazimierzem Marcinkiewiczem i Krzysztofem Rączką.


Oct 08, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Romanem Giertychem, bp Tadeuszem Pieronkiem i Jackiem Dubois.


Oct 01, 2018

Tomasz Lis rozmawia z o. Pawłem Gużyńskim, Joanną Scheuring-Wielgus i prof. Wojciechem Sadurskim.