Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 25, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Aleksandrem Smolarem oraz prof. Janem Grabowskim o Koalicji Europejskiej, konwencji PiS oraz konferencji w Paryżu.


Feb 18, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Barbarą Nowacką, Magdaleną Środą i Różą Thun o Koalicji Europejskiej, relacjach polsko-żydowskich i wyborach do Parlamentu Europejskiego. 


Feb 11, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Włodzimierzem Cimoszewiczem, Bogusławem Grabowskim i Mikołajem Pietrzakiem.


Feb 04, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Izabelą Leszczyną, Kazimierzem Marcinkiewiczem oraz Andrzejem Celińskim.