Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 25, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Michałem Boni, Radosławem Majdanem oraz prof. Maciejem Kisilowskim o homofobii, zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego i naukowym projekcie decentralizacji, który zakłada nadanie większej władzy regionom i województwom.


Mar 18, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Wojciechem Sadurskim, Michałem Kamińskim oraz Eugeniuszem Smolarem o dyskusji wokół warszawskiej karty LGBT, zbliżających się wyborach europejskich oraz o brexicie.


Mar 11, 2019

Tomasz Lis rozmawia z prof. Leszkiem Balcerowiczem, Michałem Pirógiem i Władysławem Teofilem Bartoszewskim o „piątce Morawieckiego”, karcie LGBT i zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.


Mar 04, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Bogdanem Borusewiczem, Joanną Kluzik-Rostkowską i Leszkiem Millerem o sprawie prałata Jankowskiego, o edukacji i sytuacji uczniów oraz o wyborach europejskich.