Preview Mode Links will not work in preview mode

May 27, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Aleksandrem Kwaśniewskim, Aleksandrem Smolarem i prof. Antonim Dudkiem o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego.


May 20, 2019

Tomasz Lis rozmawia z ks. Wojciechem Lemańskim, Różą Thun i prof. Radosławem Markowskim o pedofilii w Kościele, zbliżających się wyborach do PE oraz sondażach wyborczych.


May 13, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Tomaszem Sekielskim, Michałem Kamińskim i Zbigniewem Mikołejko o filmie "Tylko nie mów nikomu" oraz o pedofilii w Kościele.


May 06, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Adamem Michnikiem, Joanną Muchą oraz Pawłem Kowalem o Donaldzie Tusku, wyborach do Parlamentu Europejskiego i kampanii wyborczej Koalicji Europejskiej.