Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 24, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Aleksandrem Smolarem, prof. Andrzejem Rzeplińskim i Marcinem Popkiewiczem o Rzeczniku Praw Obywatelskich, PSL i globalnym ociepleniu.


Jun 17, 2019

Tomasz Lis rozmawia z prof. Romanem Kuźniarem, gen. Jarosławem Stróżykiem i Piotrem Niemczykiem o aferze podsłuchowej, strategicznych umowach podpisanych  w USA przez Andrzeja Dudę i rząd RP.


Jun 10, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Pawłem Kowalem, Barbarą Nowacką i prof. Magdaleną Środą o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego i szansach opozycji na zwycięstwo w jesiennych wyborach parlamentarnych.