Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 28, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Włodzimierzem Czarzastym, Sylwią Gregorczyk-Abram i Ryszardem Petru o wyborach parlamentarnych, obietnicach wyborczych i polityce rządu PiS oraz o protestach wyborczych.


Oct 21, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Michałem Kamińskim, Barbarą Nowacką i Jakubem Bierzyńskim o Platformie Obywatelskiej, Prawie i Sprawiedliwości oraz o Senacie.


Oct 14, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Kazimierzem Marcinkiewiczem, Sławomirem Sierakowskim, Aleksandrem Smolarem, prof. Radosławem Markowskim i prof. Moniką Płatek o wynikach wyborów parlamentarnych.


Oct 07, 2019

Rozmowa Tomasza Lisa z Mają Ostaszewską, Joanną Muchą, prof. Ireneuszem Krzemińskim i Zbigniewem Janasem.