Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 14, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Kazimierzem Marcinkiewiczem, Sławomirem Sierakowskim, Aleksandrem Smolarem, prof. Radosławem Markowskim i prof. Moniką Płatek o wynikach wyborów parlamentarnych.