Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 21, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Michałem Kamińskim, Barbarą Nowacką i Jakubem Bierzyńskim o Platformie Obywatelskiej, Prawie i Sprawiedliwości oraz o Senacie.