Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 05, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Hanną Gronkiewicz-Waltz, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Aleksandrem Smolarem.