Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 21, 2019

Tomasz Lis rozmawia z Hanną Gronkiewicz-Waltz, prof. Zbigniewem Mikołejko i Januszem Lewandowskim.