Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 12, 2018

Tomasz Lis rozmawia z Bronisławem Komorowskim, prof. Andrzejem Friszke i prof. Magdaleną Środą.