Preview Mode Links will not work in preview mode

May 26, 2019

Najnowsze wyniki wyborów exit poll, gorące komentarze, łączenia ze sztabami. Do tego najlepsi polscy dziennikarze. Bartosz Węglarczyk i Tomasz Lis rozmawiają z komentatorami, a Agnieszka Burzyńska i Andrzej Stankiewicz zadają politykom sporo trudnych pytań.