Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 15, 2021

Kobieta, która mogłaby siłą i skromnością obradować kilka osób. Zawodowo zajmuję się pomaganiem innym, a jej doba trwa dłużej niż 24 godziny. Prezeska klubu piłkarskiego, ratowniczka medyczna i mama dwóch synów. Poznajcie Kamilę!