Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 05, 2019

Czy eksploatacja elektrowni jądrowych jest bezpieczna i opłacalna? Czy Polska powinna dążyć do rozwoju energetyki jądrowej? W ostatnim czasie temat pojawił się w debacie publicznej za sprawą Roberta Biedronia, który stwierdził, że biorąc pod uwagę serial "Czarnobyl", energia atomowa budzi duże wątpliwości co do bezpieczeństwa.