Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 07, 2019

Cisza w Hanoi, okopy na ulicy, naloty. Czego można było nauczyć się w Wietnamie, a także jaka jest rola dziennikarza?

Publicysta i felietonista "Polityki" Daniel Passent jest gościem audycji prowadzonej przez Marcina Zawadę.