Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 07, 2023

Jednym z najważniejszych programów realizowanych przez Naukową Fundację Polpharmy, organizacją zajmującą się długofalowym wsparciem polskiej nauki, jest konkurs na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji. Tematem tegorocznej – XXI edycji konkursu była „Cyfryzacja dla poprawy wyników leczenia”. W kolejnym ZDROWOTOKU Wojtek Jagielski porozmawia z laureatami konkursu: dr n. med. Boguszem Aksakiem-Wąsem i dr n. med. Dawidem Lipskim, reprezentującym zespół dr n. med. Pawła Uruskiego, o ich innowacyjnych aplikacjach i korzyściach, jakie niosą dla pacjenta.