Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 24, 2023

Zmiany klimatu sprzyjają rozwojowi chorób przenoszonych przez kleszcze. Według statystyk ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby odnotowanych przypadków zakażeń wirusem kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) w krajach europejskich i w Polsce. W kolejnym ZDROWOTOKU Wojtek Jagielski porozmawia z prof. dr hab. n. med. Joanną Zajkowską, ekspertem kampanii "Nie igraj z kleszczem. Wygraj z kleszczowym zapaleniem mózgu" o najgroźniejszej chorobie odkleszczowej występującej w Polsce, dla której nie ma leczenia przyczynowego, ale jest szczepienie.