Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 30, 2022

Sztuczna inteligencja daje nam ogromne możliwości i wspiera nas zarówno w życiu prywatnym, jak i biznesie. Ale wykorzystanie AI w pewnych przypadkach budzi coraz większe obawy etyczne, a także narusza naszą prywatność i może stanowić dla nas zagrożenie.

Komisja Europejska opracowuje prawne regulacje, które określają dozwolone zastosowania sztucznej inteligencji. Do nowych przepisów, zwanych AI Act (Artificial Intelligence Act) będą się musiały dostosować wszystkie firmy i organizacje wykorzystujące rozwiązania AI.

Unia Europejska opracowując nowe regulacje podeszła do zagadnienia w sposób dość zachowawczy. Stara się ograniczyć nieetyczne wykorzystanie technik uczenia maszynowego, a jednocześnie nie stłumić innowacji. To sprawia, że w AI Act wciąż jest jeszcze sporo zagadnień niejasnych lub wymagających poprawek, zanim przepisy będą mogły wejść w życie.

O nowych regulacjach Paweł Pilarczyk rozmawia z dwoma prawnikami, specjalizującymi się w obszarze nowych technologii. To Katarzyna Szymielewicz, publicystka i działaczka na rzecz regulacji firm technologicznych w Polsce i Unii Europejskiej, a także współzałożycielka Fundacji Panoptykon i autorka podcastu Panoptykon 4.0. Drugim gościem jest Ernest Frankowski, założyciel oraz właściciel firmy IT9 Systems, specjalizującej się we wdrażaniu w dużych przedsiębiorstwach rozwiązań zwanych powszechnie disruptive, między innymi sztucznej inteligencji.

Podcast Zrozumieć AI realizowany jest dla Business Insider Polska we współpracy z Synerise.