Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 30, 2022

Sztuczna inteligencja daje nam ogromne możliwości i wspiera nas zarówno w życiu prywatnym, jak i biznesie. Ale wykorzystanie AI w pewnych przypadkach budzi coraz większe obawy etyczne, a także narusza naszą prywatność i może stanowić dla nas zagrożenie.

Komisja Europejska opracowuje prawne regulacje, które...


Dec 16, 2022

Z zalet sztucznej inteligencji – świadomie lub nieświadomie - korzystamy dziś wszyscy. Pomaga nam poszukiwać informacji w internecie, usuwa niechciane maile, podpowiada ciekawą muzykę lub filmy, a nawet pomaga nam prowadzić nowoczesne samochody.
Czy młodzi ludzie, uczniowie szkół podstawowych i liceów, są...