Preview Mode Links will not work in preview mode

May 31, 2023

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, od początku wojny zatrudnienie w Polsce znalazło ponad 900 tys. Ukraińców. Początkowo u wielu osób pojawiały się pytania dotyczące tego czy ta grupa nie wyprze Polaków z rynku pracy. Dziś już wiadomo, że uchodźcy wojenni jedynie uzupełnili istniejącą wcześniej lukę, związaną z niskim bezrobociem, starzejącym się społeczeństwem i brakiem kompetencji polskich pracowników. O tym, jak to wygląda na rynku pracy z podziałem na konkretne branże, kto może podjąć pracę w Polsce i jak to zrobić w legalny sposób w podcaście „Idea wspólnoty” rozmawialiśmy z Dariuszem Garbackim- koordynatorem największego w Polsce punktu obsługi obywateli Ukrainy.