Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 19, 2020

Symbol czarownicy wykorzystywany jest od wieków do określania pewnego rodzaju kobiety. Jakiej? Odpowiedzi poszukamy wspólnie z współczesną czarownicą i artystką Zofią Nalepą oraz Kają Gołuchowską, która wysłuchała i sfotografowała Zofię podczas magicznych rytuałów. Zastanowimy się nad tym, jaką rolę odgrywa magia w naszym codziennym życiu, do czego służą amulety i co daje nam wiara w horoskopy, które ostatnio znacznie zmieniły swoją formę.