Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 27, 2023

Jak rozwiązać problem importu żywności ze wschodu? Jak prowadzić biznes w środowisku podwyższonej inflacji? O tym w najnowszym odcinku In Business. Gościem jest były premier, Waldemar Pawlak.