Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 19, 2024

Gościem Magdaleny Rigamonti jest Krzysztof Bosak.


Jan 12, 2024

Gościem Magdaleny Rigamonti jest Leszek Miller.


Jan 11, 2024

Gościem Magdaleny Rigamonti jest Michał Dworczyk.


Dec 22, 2023

Gośćmi Magdaleny Rigamonti są Małgorzata Paprocka i Leszek Miller.


Dec 13, 2023

Gościem Magdaleny Rigamont jest Jerzy Buzek.