Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 05, 2021

Tym razem w podcaście „Europejskie dylematy” wybierzemy się daleko poza granice UE. Unia utrzymuje bowiem relacje i współpracuje z państwami z najróżniejszych zakątków świata, w tym m.in. z Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Porozmawiamy o wciąż obecnych problemach - głodzie, przemocy seksualnej i handlu...


Mar 29, 2021

W kolejnym odcinku podcastu „Europejskie dylematy” zajmiemy się wschodem- a dokładnie- Partnerstwem Wschodnim, czyli kontaktami między Unią Europejską a wschodnimi sąsiadami. Ze względu na próbę poszerzania swoich wpływów przez Rosję, jest to szczególnie ważny obszar. Jednym z elementów tej...


Mar 22, 2021

Tym razem w podcaście „Europejskie dylematy” wybierzemy się daleko poza granice Europy. Zajmiemy się relacjami Unii Europejskiej i Republiki Południowej Afryki. Wspólnotę i RPA łączą bowiem ścisłe relacje i to nie tylko gospodarcze. Unia jest oczywiście ważnym partnerem handlowym RPA, ale jednocześnie...


Mar 15, 2021

Ukraina w ostatnich kilkunastu latach raz zbliżała się do europejskiej wspólnoty, raz się od niej oddalała. Co prawda w 2014 roku podpisano dwie części umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą a UE, ale od tego czasu niewiele się w tych relacjach zmieniło. Czy nasz sąsiad ma realne szansę na wejście do...


Mar 08, 2021

W kolejnym odcinku podcastu „Europejskie dylematy” zajmiemy się jedną z największych i najważniejszych spośród 44 delegacji międzyparlamentarnych tej kadencji PE. Mowa oczywiście o Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Pierwsze kontakty między USA a europejską wspólnotą zostały...