Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 21, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Adamem Bielanem z Partii Republikańskiej.


Oct 14, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Jarosławem Gowinem z Porozumienia. 


Oct 07, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Marcinem Romanowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.


Sep 24, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Robertem Winnickim z Konfederacji.


Sep 22, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Dariuszem Jońskim, posłem Koalicji Obywatelskiej o zakończonej niepowodzeniem licytacji komorniczej 418 respiratorów, które Ministerstwo Zdrowia kupiło od handlarza bronią.