Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 15, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z byłym głównym inspektorem sanitarnym Markiem Posobkiewiczem.


Jan 13, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Przemysławem Czarnkiem o koronawirusie i powrocie uczniów klas I-III do szkół.


Jan 11, 2021

Andrzej Gajcy rozmawia z Piotrem Müllerem o obostrzeniach związanych z pandemią koronawirusa i szczepieniach na COVID-19.


Dec 18, 2020

Andrzej Gajcy rozmawia z Wojciechem Andrusiewiczem m.in. o nowych obostrzeniach związanych z koronawirusem.


Dec 16, 2020

Andrzej Gajcy rozmawia z Jarosławem Gowinem o obostrzeniach związanych z koronawirusem.