Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 13, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z doradcą prezydenta Pawłem Muchą.


Oct 06, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Bronisławem Komorowskim, byłym prezydentem RP.


Sep 29, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Patrykiem Jakim z Solidarnej Polski.


Sep 17, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawia z Krzysztofem Gawkowskim z Lewicy.


Sep 17, 2021

Andrzej Stankiewicz rozmawiał z Piotrem Zgorzelskim, PSL.