Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 19, 2021

Co w sytuacji, kiedy pacjent nie chce skorzystać z teleporady i preferuje spotkanie stacjonarne z lekarzem? Czy pacjenci są przygotowani na wdrażanie nowych technologii medycznych? Czy nowe technologie medyczne pogłębiają nierówności w dostępie do ochrony zdrowia? Na te i inne pytania odpowie zastępca...