Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 27, 2020

W piątek posłowie mają pracować zdalnie. Debatować i głosować będą za pomocą ogólnodostępnej na rynku aplikacji. Nie była zaprojektowana ani kontrolowana przez polskie służby. 

Sejmowe systemy nie były w stanie obsłużyć głosowania w 11 salach zaś asystenci musieli biegać między budynkami z wydrukami wyników głosowań – jak więc ma obsłużyć 460 posłów głosujących zdalnie?

Tymczasem pojawia się coraz więcej obaw, że PiS wykorzysta epidemię koronawirusa, by za wszelką cenę utrzymać się przy władzy. Zaś zmiany prawa – jak np. areszt domowy bez wyroku sądu – zostaną z nami na dłużej.

Co się dzieje w skażonej koronawirusem polityce, opowiada Dominika Długosz, dziennikarka polityczna „Newsweeka”.