Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 05, 2022

"Myślałam, że to koniec mojego życia, jako kobiety i artystki, że wszystko, co dobre, już za mną" - wyznaje nam Tatiana Okupnik. Z piosenkarką i mamą dwojga dzieci rozmawiamy o depresji okołoporodowej, kryzysie w relacji, cierpieniu ciała po porodzie, a także o tym, jak znów poczuć się sobą - psychicznie i fizycznie.