Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 11, 2022

W kolejnym odcinku Technicznie Rzecz Biorąc, gośćmi Macieja Kaweckiego są Łukasz Koźlik oraz Juliusz Tarnowski z firmy Clone Inc. Tematem rozmowy był najnowszy wynalazek pochodzących z Polski inżynierów - mechaniczna ręka z syntetycznymi mięśniami, która wzbudziła ogromne emocje na całym świecie. W przyszłości ma być to całe ciało, nie tylko jedna kończyna.