Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 15, 2021

Gaszenie pożarów i pomoc innym to jego codzienność. Poznajcie strażaka ochotnika i niedoszłego koszykarza. Człowiek o silnej dłoni i złotym sercu - Andrzej!