Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 15, 2021

Ukraina w ostatnich kilkunastu latach raz zbliżała się do europejskiej wspólnoty, raz się od niej oddalała. Co prawda w 2014 roku podpisano dwie części umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą a UE, ale od tego czasu niewiele się w tych relacjach zmieniło. Czy nasz sąsiad ma realne szansę na wejście do Unii i jak interes polityczny połączyć z gospodarką i biznesem? Jaką rolę w integracji z Ukrainy z UE pełni Polska i kto jest najmniej przychylny dalszemu zacieśnianiu współpracy pomiędzy Kijowem a Brukselą? M.in. o tym w kolejnym odcinku podcastu "Europejskie dylematy" rozmawiamy z przewodniczącym Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina i byłym szefem polskiego MSZ, Witoldem Waszczykowskim.