Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 05, 2021

Tym razem w podcaście „Europejskie dylematy” wybierzemy się daleko poza granice UE. Unia utrzymuje bowiem relacje i współpracuje z państwami z najróżniejszych zakątków świata, w tym m.in. z Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Porozmawiamy o wciąż obecnych problemach - głodzie, przemocy seksualnej i handlu ludźmi. W jaki sposób Unia Europejska może pomóc w walce z tymi kwestiami i jak rozwijać demokracje w krajach rozwijających się? Odpowiedzi na te pytania poszukamy razem z Elżbietą Łukacijewską - wiceprzewodnicząca delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.