Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 24, 2023

Całość TYLKO w aplikacji Onet Audio. Subskrybuj pakiet Onet Premium i słuchaj bez limitu.

 

Praca zdalna – czy na pewno korzystna dla kobiet?

 

W nowym odcinku Forbes Women rozmawiam z moimi gośćmi o tym, jak pracujemy w Polsce i jak będziemy pracować, co się zmienia, jakie są trendy, czego dzisiaj oczekują pracownicy i jak na to odpowiadają pracodawcy. Przyglądamy się szczególnie kobietom, bo przyjęło się, że to im praca zdalna najbardziej odpowiada, dzięki czemu łatwiej godzić im różne role. Ale czy to nie jest sytuacja, w której kobiety są jeszcze bardziej obciążone? Jak wiemy z badań, to one zajmują się w większości nieodpłatną pracą opiekuńczą.

– Od wielu lat w Wielkiej Brytanii i innych krajach zachodnich, prowadzone są programy pilotażowe testujące 4-dniowy tydzień pracy. Ich celem jest próba dostosowania rynku pracy do nowych oczekiwań pracowniczych - pracownicy dziś chcą pracować krócej, a także w różnych modalnościach: stacjonarnie, hybrydowo i zdalnie – opowiada moja gościni Alicja Kotłowska, absolwentka Uniwersytetu Oxfordzkiego, wykładowczyni na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie, z wieloletnim doświadczeniem pracy na globalnych rynkach, która obecnie w Polsce zajmuje się badaniem rynku pracy.

W Polsce brakuje badań empirycznych na ten temat, które mogą pomóc pracodawcom podejmować lepsze decyzje o przydzielaniu trybu pracy a także o możliwości skracania czasu pracy. Alicja Kotłowska w maju tego roku przeprowadziła badania ankietowe na ogólnopolskiej próbie 1000 pracowników umysłowych. Jego głównym celem było ustalenie preferencji do skracania tygodniowego wymiaru godzin pracy. Respondenci mogli dokonać wyboru spośród kilku modeli skracania czasu pracy, przy założeniu utrzymania 100% pensji.

„Nasze badania wykazały, że najbardziej preferowanym modelem jest 4-dniowy tydzień pracy (53%). Jednocześnie okazało się, że 19% pracowników umysłowych jest gotowa na intensywną pracę w skompresowanym modelu 4 dni po 10 godzin. Praca pięć dni w tygodniu po 6 godzin została wybrana przez 15% respondentów, a 13% wcale nie chciało skracać czasu pracy.”

Badania potwierdzają wnioski, o których pisze w tekście do Forbes Women o pracy zdalnej, dziennikarz Grzegorz Sajór. Z przeprowadzonych przez niego rozmów wynika, że pracownicy oczekują dzisiaj przede wszystkim elastycznego podejścia i nie godzą się na przymusowe narzucanie im konkretnego trybu pracy. Możliwość wyboru modelu zatrudnienia to dziś oczekiwany przez pracowników standard. Ale dla pracodawcy, jak podkreślają moi rozmówcy, bywa dużym wyzwaniem.