Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 02, 2020

W programie Tomasz Smokowski i Mateusz Borek rozmawia z Dariuszem Szpakowskim i Markiem Koźmińskim.