Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 10, 2018

W programie Michał Pol rozmawia z Dariuszem Szpakowskim, Tomaszem Smokowskim i Tomaszem Ćwiąkałą,