Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 18, 2022

O sztucznej inteligencji zrobiło się naprawdę głośno dopiero w ostatnich latach. Ale mało kto wie, że jej powstanie przewidział już Kartezjusz w XVII wieku! Dokładnie w roku 1637 stwierdził, że pewnego dnia maszyny będą w stanie podejmować decyzje i postępować w inteligentny sposób.
Od tamtego czasu...