Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2019

W programie Jarosław Kuźniar rozmawia z Łukaszem Wysockim o Gdańsku i tym, jak miasto zaskoczy turystów w tym sezonie.


Mar 29, 2019

W programie Jarosław Kuźniar rozmawia z Patrycją Krzymińską o akcji "Ostatnia puszka Pawła Adamowicza", hejcie i działalności charytatywnej.


Mar 29, 2019

W programie Jarosław Kuźniar rozmawia z Jarosławem Bieniukiem o pracy asystenta trenera i warunkach szkoleniowych w Polsce.


Mar 29, 2019

W programie Jarosław Kuźniar rozmawia z Tymonem Tymańskim o Gdańsku i karierze piosenkarza. 


Mar 29, 2019

W programie Jarosław Kuźniar rozmawia z Aleksandrą Dulkiewicz o 4 czerwca 1989, Solidarności i Gdańsku.