Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 30, 2019

W programie Jarosław Kuźniar rozmawia z Andrzejem Komorowskim o Grecie Thunberg.