Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 30, 2019

W programie Jarosław Kuźniar rozmawia z Sabiną Białek, Dagmarą Witek – Kuśmider i Maciejem Malendą o szpitalach przyszłości.